Yorum Politikası

    Yorum politikamız, kullanım ve gizlilik sözleşmesinin bir parçasını oluşturur.

Hangi Yorumlar Kaldırılır

 • Küfür, hakaret, doğrudan ya da dolaylı yoldan bir kişiyi aşağılayan ifadeler içeren yorumlar,
 • etnik köken, ırk, inanç, inançsızlık, cinsiyet, cinsel yönelim gibi hususlardan dolayı ayrımcılık içeren yorumlar,
 • bir ürünün, sitenin reklamını yapan yorumlar,
 • Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden, hatta Atatürk'ü eleştiren yorumlar,
 • herhangi bir ilacı tavsiye eder nitelikteki yorumlar,
 • bir terör örgütünü öven, meşrulaştıran veya savunmasını yapan yorumlar,
 • asılsız bilgileri yayan yorumlar,
 • siyasi bir grubun temsilciliğini yapar nitelikteki yorumlar,
 • spam amaçlı yapılan yorumlar,
 • yasadışı ürünleri teşvik eden yorumlar,
 • korsan bir ürün linki içeren yorumlar en geç 30 gün içinde denetlenerek, kaldırılır.

 

Hangi Kullanıcı Adları İle Yapılan Yorumlar Kaldırılır

 • Argo veya hakaret içeren kullanıcı adları,
 • bir kişiyi hedef alan kullanıcı adları,
 • siyasi bir partinin propagandasını yapan kullanıcı adları,
 • siyasi bir partiyi aşağılayan kullanıcı adları,
 • bir grubu ya da şahsı aşağılayan, hakaret eden kullanıcı adları ile yapılan yorumlar en geç 45 gün içinde denetlenerek kaldırılır.

 

Bu Kurallar Dışında Hangi Yorumlar Kaldırılabilir

 • FeritSpace sitesi herhangi bir yorumu politika ihlali olmasa dahi kaldırabilir.

 

Nasıl Yorumlar İstiyoruz

 • Yapıcı eleştiriler içeren yorumlar,
 • saygılı ve topluluk kurallarını gözeten yorumlar,
 • düzgün Türkçe kuralları ile yazılan yorumlar,
 • yazının konusu hakkında bilgilendirici yorumlar,
 • tartışmaya katkıda bulunan yorumlar,
 • yazı hatalarını uyaran yorumlar,
 • gerçek bir kişi ismi ile yapılan yorumlar,
 • içerik önerisinde bulunan yorumlar,
 • sitenin gelişmesi için tavsiye veya yapıcı eleştiri içeren yorumlar topluluğumuzun gelişmesine katkıda bulunacaktır. 
Son Güncelleme Tarihi : 12 Ocak 2021

Yorum Gönder

0 Yorumlar